EMVA – Tanácsadó

Generációs megújulás gazdaságátvevő támogatásával

A következő hetekben bemutatjuk a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedéseit, különösen a II. pilléres támogatásokat, elsőként a mezőgazdasági beruházások támogatását részletezzük mert ez az egyik legnagyobb kerettel rendelkező intézkedése lesz 2023-tól!

Intézkedés neve: Generációs megújulás gazdaságátvevő támogatásával

Forrás

KAP stratégiai terv – 2021. évi jelentés, 1142- 1146 oldal.

Előzmények

Az intézkedés az előző programban még nem volt benne.

Az új intézkedés célja:

A beavatkozás célja, hogy egy vagy több gazdaság átadótól átvételre kerüljön egy működő gazdaság és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok, valamint a kötelezettségek összessége. A beavatkozás a gazdaság átvevőt támogatja a gazdaság megszerzésének céljával, induló támogatás formájában.

A már működő és versenyképes mezőgazdasági üzemek továbbműködtetése és fejlesztése hozzájárul a mezőgazdaság versenyképességének fenntartásához és javításához. A generációváltást elősegít, ha a nyugdíj korhatárhoz közel álló gazdálkodók mezőgazdasági üzemeit fiatalabb gazdálkodók veszik át.

A generációváltás támogatása a mezőgazdasági termelők korszerkezetének javítását célozza, de a generációváltás mellett szintén fontos célkitűzés, hogy a működő mezőgazdasági üzemek ne kerüljenek bezárásra.

A kiválasztási szempontok megállapítására irányadó elvek, amelyek részbeni alkalmazása is lehetséges:

Az átvevő(k) részéről:

– projektterv tartalma és minősége (Különösen ki kell térni a következőkre: környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítése, környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítése, minőségrendszerben vagy minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerben való részvétel vállalása, ökológiai gazdálkodás folytatása, foglalkoztatási hatás (beleértve: megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása).

– a szakmai képzettség szintje,

– korábban megszerzett szakmai gyakorlat,

– az átvételt menedzselő tanácsadóval való együttműködés,

– magasabb hozzáadott értékű gazdálkodási tevékenység vagy gazdálkodási mód

Jogosultsági feltételek

– A támogatási kérelem benyújtásakor hatályos gazdaságátadási szerződés.

-Projektterv

– A gazdaságátvevő a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, az 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel

– Az átadandó mezőgazdasági üzem minimum 10 000 euró STÉ üzemmérettel, vagy 10 000 euro mezőgazdasági árbevétellel rendelkezik.

– A gazdaság átvevője esetében szakirányú végzettség.

Jogosultsági kritériumoknak megfelelők:

– Az a személy, aki gazdaságot és annak kötelezettségeit veszi át.

– Csak természetes személyek között jöhet létre a gazdaságátadás.

Kötelezettségvállalások:

– Részvétel kötelező képzésen

– A gazdaság átadója az önellátásra szolgáló földterület és állatállományon kívül a teljes gazdaságot átadja az átvevőnek.

– A gazdaság átvevője az átvett gazdaságot legalább 5 évig működteti, ez idő alatt a gazdaságának az üzemmérete nem csökkenhet az átadáskori üzemméret alá.

– A gazdaság átvevője a gazdaság átvételét követően élethivatásszerűen mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat.

– A gazdaság átadásának a támogatói döntést követően legfeljebb 5 évvel le kell záródnia.

– A gazdaság átvevője az átvett termőföldek föld tulajdonjogának megszerzését követő 5 éven belül, azokat nem engedi át másnak, azt más célra nem hasznosítja és eleget tesz a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott hasznosítási kötelezettségének.

Támogatás formája, aránya és összegei

Az átvevő esetében a támogatási összegek:

-10 000 – 50 000 EUR STÉ között 40 000 EUR

-50 000 – 100 000 EUR STÉ között 70 000 EUR

-100 000 EUR STÉ fölött 100 000 EUR

Mezőgazdasági árbevétel esetén:

-10 000-50 000 EUR mezőgazdasági árbevétel között 40 000 EUR

-50 000-100 000 EUR mezőgazdasági árbevétel között 70 000 EUR

-100 000 EUR mezőgazdasági árbevétel fölött 100 000 EUR

Az elkövetkező hetekben minden héten bemutatunk egy-egy fontos II. pilléres intézkedést, melyek során kitérünk az intézkedési célokra, a jogosultsági kritériumokra, a várható értékelési szempontokra, a várható forrásokra, támogatási összegekre és arányokra.

Amennyiben a jövőben beruházást tervez, akkor kövesse weboldalunkat, iratkozzon fel hírlevelünkre, kövessen be minket a facebookon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063656255770

forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kozos-agrarpolitika/105258-online-elerheto-magyarorszag-elfogadott-kozos-agrarpolitika-strategia-terve

forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-kap-strategiai-terve-2023-2027

forrás: Nagy Attila: Beruházási támogatások 2023-tól – a KAP Stratégiai Terv II. pilléres támogatásai kapcsán élesedő újdonságok, változások