EMVA – Tanácsadó

Módosult a Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása felhívás

Megjelent a módosítás a Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása című felhívás tekintetében. Az új változatban elsőként kiemelendő, hogy a korábban e felhívás keretében pályázatot benyújtók  és támogatásban részesülők az adott területek vonatkozásában ismét adhatnak be támogatási kérelmet.

A benyújtási időszakok a következőképpen alakulnak:
Hetedik szakasz:         2022. február 28. – 2022. március 16.
Nyolcadik szakasz:     2022. március 17. – 2022. március 31.
Kilencedik szakasz:    2022. április 1. – 2022. április 14.
Tizedik szakasz:         2022. április 15. – 2022. április 30.


Ezen felül új, támogatható növényként listájára felkerült a komló. A telepítés során felhasználható szaporítóanyagra vonatkozó előírásoknál részletezésre is került, hogy komlótelepítés akkor támogatható, ha a telepítés certifikált szaporítóanyag felhasználásával történt.

Fontos változás továbbá, hogy az Őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint termelési közösség keretében támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség. Ugyanakkor felhívjuk azon pályázók figyelmét, akik korábban ŐCSG nevében nyújtottak be támogatási kérelmet, hogy ŐCSG esetében további kötelezettség, hogy legkésőbb az első kifizetési kérelem – vagy előleg igénylése esetén az arra vonatkozó kérelem – benyújtásakor mellékelni kell, a projekt megvalósítására vonatkozó, Őstermelők Családi Gazdasága tagjainak együttműködési megállapodását. Megállapodás hiányában az arról szóló nyilatkozatot, hogy az ŐCSG mely tagja lesz a projekt – Felhívás jogosultsági feltételeinek megfelelő – egyszemélyes Kedvezményezettje. E kötelezettség be nem tartásához külön jogkövetkezmény fűződik, amely a Felhívás 6. számú mellékletében található.

Szintén ki kell emelni, hogy a kezdeti egységköltségek között is jelentős változás történt, a szamóca ára 0,43 EUR/db-ra változott.

Amennyiben a pályázat lehetősége felkeltette érdeklődését, várjuk szíves jelentkezését!