EMVA – Tanácsadó

A közös agrárpolitika intézkedéseinek bemutatása III.

A következő hetekben bemutatjuk a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedéseit, különösen a II. pilléres támogatásokat, elsőként a mezőgazdasági beruházások támogatását részletezzük mert ez az egyik legnagyobb kerettel rendelkező intézkedése lesz 2023-tól!

Intézkedések bemutatása III.

Intézkedés neve: Fiatal mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása

Forrás

KAP stratégiai terv – 2021. évi jelentés, 996-1001 oldal.

Előzmények

Az intézkedés már előző programban is benne volt, viszont most nagyobb hangsúlyt kap.

Az új intézkedés célja:

A beavatkozás célja a fiatal mezőgazdasági termelők által vezetett üzemek versenyképességének hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és termesztési, tenyésztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása révén. A beavatkozás a mezőgazdasági ágazat fejlesztésén, versenyképességének javításán keresztül hozzájárul szükségletek kielégítéséhez.

 

Várható értékelési kritériumok

– Üzleti terv minősége

– Állami elismeréssel rendelkező együttműködésben való részvétel

– Vállalkozásméret

– Minőségrendszerekben való részvétel

– Térségi szempont

– Társadalmi vállalkozások

– A fejlesztés roma felzárkóztatási program keretében valósul meg

– Digitalizációt előtérbe helyező fejlesztés

– Integrációhoz kapcsolódó fejlesztés

– Foglalkoztatás

– A támogatást igénylő nő

Jogosultsági feltételek

– Mezőgazdasági termelő:

– aki/amely a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a standard termelési érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű minimális üzemmérettel rendelkezik.

-akinek/amelynek az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

– Konzorcium esetén a csoportban részt vevő minden mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

Jogosultsági kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termelők:

– Természetes személyek

– Jogi személyiségű vállalkozások

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

a) Mezőgazdasági termelő tevékenységet szolgáló ültetvény kialakítása, épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése. (egynyári növényekből létrehozott ültetvények kialakítása nem támogatott)

b) Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve.

d) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át. Új földterület vásárlására a beruházás max. 10%-a számolható el.

f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás.

Kizárólag azon költségek támogathatók, amelyek a kedvezményezettnél legkorábban 2023.01.01-én, illetve legkésőbb 2029.12.31-én merülnek fel.

Támogatás formája, aránya és összegei

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Költség alapú elszámolás, kivéve az ültetvénytelepítés, ahol egységköltség alapú elszámolás lesz.

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 80%-a.

Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében az alaptámogatáshoz képest 5%-kal megemelt támogatás intenzitás adható.

Kamattámogatás esetén maximum 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető legfeljebb a jogosult költségek 100%-áig, ha a beruházás a mezőgazdasági potenciál helyreállítására természeti katasztrófákat, kedvezőtlen éghajlati jelenségeket vagy katasztrófaeseményeket követően, illetve megfelelő megelőző intézkedésekre irányul.

Az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg: 1 millió EUR.

Az elkövetkező hetekben minden héten bemutatunk egy-egy fontos II. pilléres intézkedést, melyek során kitérünk az intézkedési célokra, a jogosultsági kritériumokra, a várható értékelési szempontokra, a várható forrásokra, támogatási összegekre és arányokra.

Amennyiben a jövőben beruházást tervez, akkor kövesse weboldalunkat, iratkozzon fel hírlevelünkre, kövessen be minket a facebookon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063656255770

forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kozos-agrarpolitika/105258-online-elerheto-magyarorszag-elfogadott-kozos-agrarpolitika-strategia-terve

forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-kap-strategiai-terve-2023-2027

forrás: Nagy Attila: Beruházási támogatások 2023-tól – a KAP Stratégiai Terv II. pilléres támogatásai kapcsán élesedő újdonságok, változások