EMVA – Tanácsadó

A közös agrárpolitika intézkedéseinek bemutatása

A következő hetekben bemutatjuk a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedéseit, különösen a II. pilléres támogatásokat, elsőként a mezőgazdasági beruházások támogatását részletezzük mert ez az egyik legnagyobb kerettel rendelkező intézkedése lesz 2023-tól!

Intézkedések bemutatása I.

Intézkedés neve: Beruházások, az öntözésre irányuló beruházásokat is beleértve

Forrás

KAP stratégiai terv – 2021. évi jelentés, 990-996 oldal.

Előzmények

Az intézkedés már előző programban is benne volt, olyan felhívások tartoztak az intézkedés alá, mint pl. Állattartó telepek korszerűsítése, Állattartó telepek megújításának támogatása, Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése, Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása.

Az új intézkedés célja:

A mezőgazdasági üzemek versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív termesztési, tenyésztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása révén.

A beavatkozás különösen kiterjed az alábbi tevékenységek támogatására:

-állattartó telepek általános korszerűsítése, beleértve a járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatát csökkentő technológiák beszerzését, új állattartó telepek létesítése,

-kertészeti üzemek általános korszerűsítése, építéssel járó kertészeti technológia kialakítása, kertészeti eszközök beszerzése, ültetvénytelepítés és korszerűsítés, új kertészeti üzemek létesítése,

-terménytárolók, szárítók és tisztítók létesítése és korszerűsítése,

-mezőgazdasági termelők kármegelőző beruházásainak megvalósítása, többek között tavaszi fagykár, esőkár, jégkár elleni védekezést szolgáló technológiák, eszközök beszerzése.

Várható értékelési kritériumok

– Üzleti terv minősége

– Állami elismeréssel rendelkező együttműködésben való részvétel

– A pályázó állami elismeréssel rendelkező együttműködés

– Vállalkozásméret

– Minőségrendszerekben való részvétel

– Térségi szempont

– Társadalmi vállalkozások

– A fejlesztés roma felzárkóztatási program keretében valósul meg

– Digitalizációt előtérbe helyező fejlesztés

– Integrációhoz kapcsolódó fejlesztés

– Foglalkoztatás

– A támogatást igénylő nő

– A beruházás során férőhely növelést hajt végre.

Jogosultsági feltételek

– Mezőgazdasági termelő:

– aki/amely a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a standard termelési érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű minimális üzemmérettel rendelkezik.

-akinek/amelynek az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

– Konzorcium esetén a csoportban részt vevő minden mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

– Szociális szövetkezetnek önmagában kell megfelelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

a) Mezőgazdasági termelő tevékenységet szolgáló ültetvény kialakítása, épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése. (egynyári növényekből létrehozott ültetvények kialakítása nem támogatott)

b) Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve.

d) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át. Új földterület vásárlására a beruházás max. 10%-a számolható el.

f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás.

Támogatás formája, aránya és összegei

Költség alapú elszámolás, kivéve az ültetvénytelepítés, ahol egységköltség alapú elszámolás lesz.

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50%-a.

Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

Az ÖKO minősítéssel rendelkező terméket előállító támogatást igénylő esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

Kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében az alaptámogatáshoz képest 5%-kal megemelt támogatás intenzitás adható.

Kamattámogatás esetén maximum 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető legfeljebb a jogosult költségek 100%-áig, ha a beruházás a mezőgazdasági potenciál helyreállítására természeti katasztrófákat, kedvezőtlen éghajlati jelenségeket vagy katasztrófaeseményeket követően, illetve megfelelő megelőző intézkedésekre irányul.

Az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg: 15 millió EUR.

Az összes intézkedés teljes forráskerete 618 399 999 875 Ft.

Összefoglalás, fontosabb változások

A minimális üzemméret 6.000 STÉ-től 10.000 STÉ-re nő, de a megkövetelt mezőgazdasági árbevétel aránya 50%-ról 40%-ra csökken. A projektenként maximális megítélhető támogatási összeg, a kb. 6 Mrd Ft, ami jelentős növekedés jelenthet, de korántsem biztos, hogy az egyes felhívások során ezt a mértéket engedni fogják.

A maximális támogatási intenzitás növelhető, így elszámolható válnak a kedvezményes kamatozású, vagy díjtámogatású hitelek is, így a támogatások összeszámítása már nem jelent majd problémát az ügyfelek számára.

A kedvezményes díjú garancia díjak elszámolás megnyitja a lehetőséget arra, hogy az ügyfelek előleget is igénybe tudjanak venni a jövőben piaci garancia termékek igénybevétele nélkül.

Az elkövetkező hetekben minden héten bemutatunk egy-egy fontos II. pilléres intézkedést, melyek során kitérünk az intézkedési célokra, a jogosultsági kritériumokra, a várható értékelési szempontokra, a várható forrásokra, támogatási összegekre és arányokra.

Amennyiben a jövőben beruházást tervez, akkor kövesse weboldalunkat, iratkozzon fel hírlevelünkre, kövessen be minket a facebookon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063656255770

forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kozos-agrarpolitika/105258-online-elerheto-magyarorszag-elfogadott-kozos-agrarpolitika-strategia-terve

forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-kap-strategiai-terve-2023-2027

forrás: Nagy Attila: Beruházási támogatások 2023-tól – a KAP Stratégiai Terv II. pilléres támogatásai kapcsán élesedő újdonságok, változások