EMVA – Tanácsadó

Dolgozik nagy tervén a kormány - Még százmilliárdokat kell a szerencsések zsebébe tennie

Augusztusban sem produkált óriási kifizetési számokat a kormány, de azért az elemzésünk szerinti 184 milliárd forintos havi kiutalás szép teljesítménynek mondható. Így az uniós források kifizetési számlálója már 2822 milliárd forintnál jár, azaz a 7 éves ciklusra járó keretnek már több mint harmadát kiutalták a nyertesek számlájára. Az idén összesen teljesített kifizetések 1259 milliárdnál járnak, ami az idei kifizetési cél 61%-át jelenti, azaz jókora erőfeszítés vár még az államigazgatásra, hogy az éves cél összejöjjön. Közben már közel 46 ezer nyertes örülhet összesen 5700 milliárdnyi megítélt támogatásnak.

A fejlesztéspolitika aktuális kérdéseiről és az EU-integráció mélyüléséről is részletesen szó lesz az október 5-i Budapest Economic Forum konferenciánkon, amelynek nyitóelőadását Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője tart. További részletek:

Augusztusban összesen 4 pályázati felhívás jelent meg, összesen 6,21 milliárdos keretösszeggel. Egy pályázat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) 4 milliárdos kerettel, egy pályázat a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban (VEKOP) 0,21 milliárdos összeggel, illetve az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Programban (EFOP) 2 felhívás jelent meg összesen 2 milliárdos összeggel. A 10 Operatív Programot vizsgálva az eddigi meghirdetett pályázatok keretösszege 9293 milliárd forintra ugrott, ami a teljes 7 éves ciklusra jutó 8921 milliárd forint 104,2 százaléka. A GINOP-ban 2563 milliárdra, a VEKOP-ban 276 milliárdra, az EFOP-ban pedig 1030 milliárdra emelkedett az eddig meghirdetett pályázatok összege.

Közel 6000 milliárd megítélt támogatásnál járunk

A megjelent pályázatok és keretösszegeik, illetve az operatív programonkénti bontás mellett azt is megvizsgáltuk, hogy hogyan alakul a nyertes pályázók száma, a megítélt támogatások összege és a kifizetett támogatások.

A hivatalos pályázati oldalon található statisztikák alapján (09.05-i állás szerint) augusztusban összesen 45980 db nyertes pályázót számlálunk 5707 milliárd megítélt támogatással. A júliushoz képest 4610 új nyertest látunk, melyek 277 milliárd forinton osztozkodnak. Amint az alábbi táblázatban is jól látható, a legtöbb új nyertest a Vidékfejlesztési Programban (VP – 3518 db) hirdették ki. A második helyen az EFOP (622 db) található, míg harmadik legtöbb nyertest a GINOP-ban (221 db) hirdették ki.

Dolgozik nagy tervén a kormány - Még százmilliárdokat kell a szerencsések zsebébe tennie

Klikk a képre!

Augusztusban a megítélt támogatások összege 5707 milliárd forint volt, míg a kifizetések 2822 milliárd forinton álltak a hivatalos statisztikák szerint. A vizsgált időszakban az újonnan megítélt támogatások összege 277 milliárd forint volt, mely a júliusi 208 milliárdhoz képest közel 69 milliárdos növekedést mutat.

A kifizetési számláló 184 milliárdos kifizetéssel 2822 milliárdra emelkedett. Az adataink szerint májusban volt hasonló összegű kifizetés, míg júniusban az idei év legmagasabb kifizetését produkálta a kormány az 503 milliárdos összeggel, ennek oka az volt, mint azt korábbi elemzésünkben ki is fejtettük, hogy teljesíteni tudják a június 30-ra előírt kifizetési célt, amiért több havi bónusz jár az államigazgatási dolgozóknak.

Dolgozik nagy tervén a kormány - Még százmilliárdokat kell a szerencsések zsebébe tennie

A kifizetés számláló alakulása mellett megnéztük, hogy az Államháztartás (ÁHT) központi alrendszerének mérlegének szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok uniós kiadásai hogyan alakulnak. A következő diagramon mutatjuk be az ÁHT mérleg adatai és a hivatalos pályázati oldalon található statisztikák alapján általunk kiszámolt kifizetéseket havi bontásban. Jól látható, hogy nagy eltérések nem tapasztalhatóak, a mérlegben található adatok közel azonos szinten mozognak az általunk számolt adatokkal. Egyetlen eltérés augusztusban figyelhető meg, melynek oka, hogy az ÁHT mérlegnek még nincs végleges augusztusi adata, amit ábrázolni tudtunk volna a diagramon. Az előzetes adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a havi deficit és az EU-s kifizetések mérete nagyon közel esett egymáshoz. Az augusztusi költségvetési hiányról tegnap délelőtti cikkünkben számoltunk be.

Dolgozik nagy tervén a kormány - Még százmilliárdokat kell a szerencsések zsebébe tennie

A fent vizsgált nyertes pályázóknak ítélt támogatások és a kifizetett támogatások összege mellet az uniós pályázatok legfőbb adatai közé soroljuk a meghirdetett keretösszeget is. Az eddig meghirdetett pályázatok összege 9293 milliárd forint, ami a teljes 7 éves ciklusra jutó 8921 milliárd forint 104,2 százaléka. A teljes 7 éves kerethez viszonyítva az 5707 milliárdos megítélt támogatás összege 64%-ot tesz ki, míg a 2822 milliárdos kifizetett összeg pedig 31,6%-ot.

Ha csak az idei évi kifizetést nézzük, akkor a hivatalos oldalon elérhető adatok alapján 8 hónap alatt a kormány 1259 milliárd forintot utalt át a nyertesek számlájára, ami a 2064 milliárdos idei minimális éves kifizetési cél 61 százalékát teszi ki. Így 4 hónap alatt kell teljesíteni a fennmaradó 805 milliárd forint kiutalását, hogy teljesüljön a 2017-re előírt kifizetési célérték. Ez nem tűnik esélytelennek, mivel közel 6000 milliárd forinton áll már megítélt támogatások volumene és 3000 alatt a kifizetett összeg, tehát van egy bő 3000 milliárd forintos puffer, amiből ki lehet/kellene fizetni. Nyilván a projektek előrehaladásától függ elsődlegesen a kifizetési cél teljesíthetősége.

 

Dolgozik nagy tervén a kormány - Még százmilliárdokat kell a szerencsések zsebébe tennie

 

A kifizetések alakulása operatív programonként

Megvizsgáltuk a kifizetett összegek alakulását is Operatív Programonként, melyet a következő diagram mutat be. Jól látható, hogy a múlt hónapokhoz képest nem történt változás, hiszen továbbra is a legnagyobb részt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) teszi ki. Majd ezt követi közel hasonló részesedéssel az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP). Továbbá azt látjuk, hogy kezd az Emberi Erőforrások Operatív Program (EFOP) is felzárkózni a sorba.

Dolgozik nagy tervén a kormány - Még százmilliárdokat kell a szerencsések zsebébe tennie

Ha azt vizsgáljuk, hogy operatív programonként hogyan alakulnak az új (nettó) kifizetések az egyes hónapokban, akkor az alábbi ábrán is jól látszik, hogy a júliusban jócskán behúzta a kéziféket a kormány a kifizetések tekintetében, mint az előző havi összesítőnkben is megírtuk. Augusztusban viszont már a májusi hónaphoz hasonló kifizetést (184 milliárd forint) produkált a kormány, ami a júniusi több mint 500 milliárdos kifizetés közel harmadát jelenti. A legtöbb új kifizetést a TOP-ban kapják a nyertesek, ezt követi az IKOP és a GINOP. Ami jól kivehető a diagramon, hogy tavaly decemberben és idén júniusban kiugróan magas volt a kifizetés, ami összefügg a kifizetési célok teljesítésével és az értük járó bónuszok hajtóerejével.

Dolgozik nagy tervén a kormány - Még százmilliárdokat kell a szerencsések zsebébe tennie

Forrás: www.portfolio.hu