EMVA – Tanácsadó

Elfogadták Magyarország KAP Stratégiai Tervét

Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarországnak az új Közös Agrárpolitika (KAP) kapcsán benyújtott Stratégiai Tervét.

A társjogalkotók által a tagállamok számára a KAP Stratégiai Tervek benyújtásának határideje 2022. január 1. volt.  A tervek kézhezvételét követően az Európai Bizottság 2022. május 25-ig észrevételeket küldött valamennyi tagállamnak. Ezt követően újraindult a strukturált párbeszéd az uniós testület szolgálatai és a nemzeti hatóságok között a fennmaradó kérdések megoldása és a felülvizsgált KAP-tervek véglegesítése érdekében, és elkezdődtek a további egyeztetések.

Az Európai Bizottság folyamatosan hagyja jóvá az uniós országok első KAP Stratégiai Terveit. A jóváhagyási eljárást egyedi bizottsági végrehajtási határozatok zárják le. Ezek a tervek határozzák meg, hogy a 2023-ban kezdődő új közös agrárpolitikát miként hajtják végre az egyes uniós országok nemzeti szinten. Mindegyik terv a célzott beavatkozások széles skáláját ötvözi az adott uniós ország sajátos szükségleteinek teljesítésére, és kézzelfogható eredményeket hoz az uniós szintű célkitűzésekkel kapcsolatban, miközben hozzájárul az európai zöldmegállapodás ambícióihoz.

Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország KAP Stratégiai Tervét is, erről tanúskodik, hogy azt közzé is tették az Európai Unió hivatalos weboldalán. A közzétett terv szerint összesen 8 400 488 505 eurót kap Magyarország az EU-tól, ezt Magyarország 1 615 107 051 euróval egészítheti ki, így az összesen elkölthető forrás 10 015 595 555 euró.
A közvetlen kifizetések esetében az EU költségvetéséből 6 632 794 974 euró várható, míg ágazati támogatásként további 132 546 935 euró, amelyhez 20 666 935 euró nemzeti társfinanszírozás társul, így utóbbi kerete összesen 153 213 870 euró. Vidékfejlesztési célokra összesen 3 229 586 711 eurót fordíthat Magyarország, ebből 1 635 146 596 euró jön az EU-ból, amit 1 594 440 116 nemzeti társfinanszírozás egészít ki. A fiatal gazdák számára, illetve a generációváltásra fordítható uniós forrás 186 892 301 euró, míg környezetvédelmi és éghajlati célkitűzések
elérésére a vidékfejlesztés kapcsán 1 162 595 979 euró. Az ökorendszerekre a közvetlen kifizetések keretében 995 millió euró uniós támogatás jut, a LEADER-re 81 757 330 euró, a kiegészítő újraelosztó uniós jövedelemtámogatás keretösszege pedig 931 276 816 euró.

Fontos kiemelni még azt is, hogy a következő ciklus ez eddigiektől eltérően nem 7 évre szól, hanem 5 évre.

Forrás: http://www.magyarhirlap.hu