EMVA – Tanácsadó

Elindult a „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című (VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése, valamint ezzel párhuzamosan a ,,Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése is.

2017. november 9.-én elindult a „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című (VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése, valamint ezzel párhuzamosan a ,,Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése is.

Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása (VP5-4.1.6-4.2.3-17)

Egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd Ft, 50%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35,00 milliárd forint az alábbi célterületi bontásban:

– a Felhívás 1. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban.”) keretében igénybe vehető keretösszeg: 30,00 milliárd Ft,

– a Felhívás 2. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.”) keretében igénybe vehető keretösszeg: 5,00 milliárd Ft.

Borszőlőültetvény telepítés támogatása (VP2-4.1.3.6-17)

Egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft, 50%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,0 milliárd forint az alábbi célterületi bontásban:

-a Felhívás 1. célterülete (2/A) (Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából) keretében igénybe vehető keretösszeg: 2,79 Mrd Ft.

-a Felhívás 2. célterülete (2/B) (A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése) keretében igénybe vehető keretösszeg: 1 Mrd Ft.

-a Felhívás 3. célterülete (5/A) (A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása) keretében igénybe vehető keretösszeg: 0,21 Mrd Ft.

A felhívásokhoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. november 19-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban, amely a palyazat.gov.hu oldalon érhető el.

https://www.palyazat.gov.hu/partnersgi-egyeztetsi-folyamatok-2014-2020