EMVA – Tanácsadó

Építési Normagyűjtemény: új verzió érhető el

Fontos információ az építési beruházással érintett támogatási kérelmet benyújtók számára, hogy az Államkincstár Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési pályázatok benyújtására szolgáló felületén mától elérhető a 2022/2 verziójú Építési Normagyűjtemény. A költségek kalkulálásánál már az itt szereplő referencia árak az irányadók.

Ezzel együtt elengedhetetlen megjegyezni, hogy a 272/2014 kormány rendelet decemberi módosításával kapcsolatban azonban továbbra sincs részletes információ.

Mint ismeretes, a Magya Közlöny 2021. évi 229. számában megjelent a Kormány 709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról.

A módosítás értelmében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet az 57/K. §-al egészült ki.

Az 57/K. § (1) bek. e.) pontja szerint:

„e) ha a felhívás eltérően nem rendelkezik, a projekt költségnövekménye vonatkozásában igényelhető támogatás nem lehet kevesebb, mint a támogatási kérelem benyújtásakor alkalmazandó Építési Normagyűjteményben meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított támogatás 5%-a, de legalább ötmillió forint,

A fenti változtatással összefüggésben továbbra sincs elérhető hivatalos állásfoglalás vagy eljárásrend, hogy a kérelmet benyújtók hogyan járnak el helyesen az érintett jogcímek esetében a kifizetési kérelmek és változás bejelentések benyújtásával kapcsolatban.

Továbbá az is kérdéses, hogy a már beadott kifizetési kérelmekkel milyen teendőik, lehetőségeik vannak az igazolt költségnövekmény hatására realizált támogatás növelési igényükkel kapcsolatosan.