EMVA – Tanácsadó

Generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásával

A következő hetekben bemutatjuk a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedéseit, különösen a II. pilléres támogatásokat, elsőként a mezőgazdasági beruházások támogatását részletezzük mert ez az egyik legnagyobb kerettel rendelkező intézkedése lesz 2023-tól!

Intézkedés neve: Generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásával

Forrás

KAP stratégiai terv – 2021. évi jelentés, 1138-1141 oldal.

Előzmények

Az intézkedés az előző programban még nem volt benne.

Az új intézkedés célja:

A mezőgazdaságban tapasztalható elöregedés megállítása, az agrár-nemzedékváltás ösztönzése, valamint a fiatalok vidékről történő elvándorlásának csökkentése érdekében szükséges a Közös Agrárpolitika eszközeivel is olyan támogatásokat biztosítani, amelyek a mezőgazdasági termeléssel élethivatásszerűen foglalkozni kívánó gazdálkodók indulását segítik elő. A mezőgazdasági tevékenység megkezdése feltételezi az önálló üzleti tevékenység megkezdéséhez szükséges alapvető szakismeretek, valamint a termelési potenciál (földterület, állatállomány stb.) meglétét, amelyre az induló vállalkozás építheti az üzleti tervében megfogalmazott célok elérését.

A fiatalabb generáció tagjaira alapvetően jellemző, hogy életkori sajátosságukból fakadóan jellemzően nem, vagy alacsonyabb összegű felhalmozott tőkével rendelkeznek, ami szintén indokolja támogatásukat.

Várható értékelési kritériumok

– Üzleti terv minősége

– Szakmai képzettség szintje

– Korábban megszerzett szakmai gyakorlat

– Magasabb hozzáadott értékű gazdálkodási tevékenység vagy gazdálkodási mód

– Ökológiai gazdálkodás folytatása

– Foglalkoztatási hatás

– A támogatást igénylő nő

Jogosultsági feltételek

a) legalább 18 és legfeljebb 40 éves természetes személy, aki:

– államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik,

– legfeljebb 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet vezet,

– legalább 10.000 STÉ értékű, de legfeljebb 50.000 STÉ értékű mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezik.

b) mezőgazdasági tevékenységet a pályázat benyújtásától számított 5 évnél nem régebben főtevékenységként végző jogi személy esetén:

– a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonosa legalább 18 és legfeljebb 40 éves,

– a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonosa államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik,

– a jogi személy legalább 10.000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy ügyvezetője és tulajdonosa együttesen legfeljebb 50.000 STÉ értékű üzemmérettel rendelkezik.

Jogosultsági kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termelők:

– Természetes személyek

– Jogi személyiségű vállalkozások

Kötelezettségvállalások:

– a támogatási döntéstől számított legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi az üzleti terv végrehajtását,

– az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítése legkésőbb a 4. gazdálkodási év végére,

– a kedvezményezett, illetve a jogi személy ügyvezetője és tulajdonosa az üzleti tervben vállalt időszak elteltével legkésőbb a támogatás 4. lezárt gazdálkodási évében mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelme eléri legalább az előző évi kötelező bérminimum mértékét, és köteles a gazdaságát személyes közreműködéssel vezetni,

– évenkénti beszámoló benyújtása,

– szaktanácsadóval való együttműködés

– minimum 10 000 EUR STÉ fenntartása az 5. év végéig.

Támogatás formája, aránya és összegei

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Költség alapú elszámolás, kivéve ahol egyösszegű átalány elszámolás lesz.

Az egy projekt maximális támogatási összege: 40.000 EUR.

Az elkövetkező hetekben minden héten bemutatunk egy-egy fontos II. pilléres intézkedést, melyek során kitérünk az intézkedési célokra, a jogosultsági kritériumokra, a várható értékelési szempontokra, a várható forrásokra, támogatási összegekre és arányokra.

Amennyiben a jövőben beruházást tervez, akkor kövesse weboldalunkat, iratkozzon fel hírlevelünkre, kövessen be minket a facebookon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063656255770

forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kozos-agrarpolitika/105258-online-elerheto-magyarorszag-elfogadott-kozos-agrarpolitika-strategia-terve

forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-kap-strategiai-terve-2023-2027

forrás: Nagy Attila: Beruházási támogatások 2023-tól – a KAP Stratégiai Terv II. pilléres támogatásai kapcsán élesedő újdonságok, változások