EMVA – Tanácsadó

Megérkezett a rendelet a válságtámogatásokról

Megjelent a rendelet az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről.

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint az agrárminiszter elrendelte, hogy a válságtámogatás az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő    

elsődleges mezőgazdasági termelést,
elsődleges mezőgazdasági termék feldolgozást, illetve forgalmazást, valamint élelmiszer-feldolgozást,
erdőgazdálkodást,
vadgazdálkodást vagy
halgazdálkodást végző vállalkozás részére adható.

A válságtámogatás vissza nem térítendő támogatás formájában – nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére is – nyújtható. Ugyanakkor a rendelet szerint nem részesülhet válságtámogatásban az európai uniós jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által az orosz–ukrán konfliktusra tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető európai uniós jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az ilyen jogalany közvetett vagy közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló vállalkozás.

Nem nyújtható válságtámogatás a szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, ha a támogatás ellentétes a szankciók célkitűzéseivel.

A válságtámogatás összege a kérelmező kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vállalkozásonként nem haladhatja meg az elsődleges mezőgazdasági termelés és halgazdálkodást végző vállalkozás esetében a 35 ezer eurónak, az elsődleges mezőgazdasági termék feldolgozást, illetve forgalmazást, valamint élelmiszer-feldolgozást, erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást végző vállalkozás esetében a 400 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Válságtámogatás akkor nyújtható az elsődleges mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását végző vállalkozás számára, ha az nem kerül továbbadásra teljes mértékben vagy részlegesen a mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg – olvasható a közlönyben.


http://www.portfolio.hu