EMVA – Tanácsadó

Megjelent a Lovas létesítmények fejlesztése című pályázati felhívás

Megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése” című, VP6-6.4.1.1-22 kódszámú Pályázati Felhívás, 70%-os támogatási intenzitással.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan,

– Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek,

– Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.

– Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.

– Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése).

– A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása).

– Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).

– Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.

– Az általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.

– Ingatlan vásárlása.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is (a továbbiakban: CSMT), amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

– székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;

– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;

– a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak kell megvalósítania;

– CSMT támogatást igénylő minimum egy tagján keresztül is teljesítheti a jogosultsági feltételeket.

2. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

– lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;

– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;

– a támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul;

– a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozásnak kell megvalósítania.

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség:

Első szakasz:             2022. május 4. – 2022. május 17.
Második szakasz:     2022. május 18. – 2022. május 31.
Harmadik szakasz:   2022. június 1. – 2022. június 14.
Negyedik szakasz:    2022. június 15. – 2022. június 28.
Ötödik szakasz:         2022. június 29. – 2022. július 12.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió forint.  A támogatás maximális mértéke összes elszámolható költség 70%-a.

Amennyiben a pályázat lehetősége felkeltette érdeklődését, várjuk szíves jelentkezését!