EMVA – Tanácsadó

Megjelent az Irányító Hatóság közleménye az ÉNGY költségnövekményről

Ahogy arról a napokban hírt adtunk, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet módosításra került még tavaly decemberben a költségnövekmények elszámolhatóságának tekintetében. Most megjelent a hozzá kapcsolódó közlemény a palyazat.gov.hu felületen, mely tisztázza a részletszabályokat.

Lehetőség nyílik többlettámogatás igénybevételére a 2020. január 1-jét követően benyújtott, beruházásra irányuló támogatási kérelmek alapján az építésre irányuló projektelemekkel kapcsolatban igazoltan felmerülő költségnövekményre.

A többlettámogatás igénylését változás bejelentés keretében egy alkalommal, legkésőbb az első építési kiadást tartalmazó kifizetési igénylés jóváhagyását megelőzően lehet kezdeményezni.

A Korm. rendelet meghatározza a többlettámogatás maximumát és minimumát:
– az építésre irányuló projektelemre eső támogatás legfeljebb a változás bejelentésekor alkalmazandó ÉNGY-ben szereplő referenciaárak alapján számított, az építési projektelem költségére jutó támogatás összegéig növelhető,

– ha a felhívás eltérően nem rendelkezik, a projekt költségnövekménye vonatkozásában igényelhető támogatás nem lehet kevesebb, mint a támogatási kérelem benyújtásakor alkalmazandó ÉNGY-ben szereplő referenciaárak alapján számított támogatás 5%-a, de legalább 5 millió forint.

A költségnövekmény elfogadásáról az Irányító Hatóság dönt, az ehhez kapcsolódó változás bejelentési kérelmet a Kincstár elektronikus felületén kell benyújtani. A benyújtáshoz a kivitelező szerződést már csatolni kell!

Többlet támogatás az építési „K” tételekre, jellemzően technológiai elemekre, valamint eszközbeszerzésekre nem igényelhető.