EMVA – Tanácsadó

Megnyílt a hentesüzletek támogatására kiírt pályázat

2023. február 20-án megnyílt a hentesüzletek támogatására kiírt pályázat, melynek keretében akár 3,5 millió forintra is pályázhatnak a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek az agrárminisztérium új felhívásának köszönhetően.

A pályázat kiemelt célja egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek megnövekedett költségeinek részbeni finanszírozására.

Pályázatot azon egyéni vállalkozók, valamint gazdasági társaságok nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

a) igazoltan mikrovállalkozásnak minősülnek;
b) 2023. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vették, illetve bejegyeztek;
c) tevékenységüket Magyarországon végzik;
d) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentumban vagy a létesítő okiratukban a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenység szerepel;
e) a 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak;
f) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás);
g) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt

A támogatás olyan működési költségek fedezetére használható, amelyek kifejezetten a jelen pályázati felhívás szerinti támogatott időszakon belül keletkeztek:

a) Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül);
b) Helyiségbérlet díja;
c) Munkabér és járulékai.

A pályázat keretében az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más költségek támogatásból való finanszírozása nem támogatható.

További feltétel, hogy a hentesüzlet rendelkezzen lezárt üzleti évvel, továbbá vállalja, hogy legalább 2023. december 31-ig folytatja a tevékenységét.

A támogatás a támogatói okiratban rögzített időszakban – de legkorábban a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig felmerülő költségekre használható fel, illetve a támogatott tevékenység megvalósulási helyszíne a pályázó saját (1/1 tulajdonú) vagy bérelt telephelye lehet.

Egy vállalkozás egy pályázat benyújtására jogosult, függetlenül az általa üzemeltetett húsboltok számától.

A pályázatok benyújtására 2023. február 20. napjától 2023. március 20. napjáig van lehetőség a hentestamogatas.hoi.hu linken elérhető elektronikus felületen keresztül.

Fontos megemlíteni, hogy a kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és a Felhívásban foglaltak szerinti módon, a mellékletekkel együtt postai úton tértivevényes ajánlott küldeményként is meg kell küldeni a Támogató, Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., 1223 Budapest, Park utca 2. címére, „Hentestámogatás 2023” megjelöléssel.