EMVA – Tanácsadó

Mezőgazdasági termékek értéknövelése

A következő hetekben bemutatjuk a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedéseit, különösen a II. pilléres támogatásokat, elsőként a mezőgazdasági beruházások támogatását részletezzük mert ez az egyik legnagyobb kerettel rendelkező intézkedése lesz 2023-tól!

Intézkedés neve: Mezőgazdasági termékek értéknövelése

Forrás

KAP stratégiai terv – 2021. évi jelentés, 1032-1037 oldal.

Az új intézkedés célja:

A beavatkozás célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő fejlesztések támogatása.

A beavatkozás a mezőgazdasági termékek értéknövelésén és piacra jutásán, technológiai fejlesztésén, élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelésén keresztül hozzájárul a SWOT-ban azonosított szükségletek kielégítéséhez.

A beavatkozás alapján nyújtott támogatásokon keresztül megvalósulhatnak magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást, valamint a piacra jutást elősegítő fejlesztések (tárolást és hűtést is beleértve), valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések.

Várható értékelési kritériumok

 • Üzleti terv minősége
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködés, vagy abban való részvétel
 • Minőségrendszerekben való részvétel
 • Térségi szempont
 • A fejlesztés roma felzárkóztatási program keretében valósul meg
 • Digitalizációt előtérbe helyező fejlesztés
 • Integrációhoz kapcsolódó fejlesztés
 • Foglalkoztatás
 • A támogatást igénylő nő

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

a) Közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

b) Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve.

d) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek stb. megszerzése.

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át.

Új földterület vásárlására a beruházás max. 10%-a számolható el.

f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele

Kötelezettségvállalások, és más előírások:

Kötelezettségvállalás időtartama legfeljebb 5 évig terjedő fenntartási kötelezettség.

Támogatás formája, aránya és összegei

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50%-a.

A támogatás maximális mértéke legfeljebb a jogosult költségek 65%-a lehet.

 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára vagy gazdaságátadás esetén – 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • ÖKO minősítéssel rendelkező terméket előállító támogatást igénylő vagy kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében az alaptámogatáshoz képest 5%-kal megemelt támogatás intenzitás adható
 • Az alaptámogatás maximum 10%-a kamattámogatás formájában igényelhető.

Ez az intézkedés részben vagy egészben nem Annex I. termék előállítására irányuló beruházásokat fejlesztéseket támogat, ezért erre a versenyszabályok (állami támogatási) általánosan alkalmazandóak.

Az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg: 15.000.000 EUR/projekt.

Az elkövetkező hetekben minden héten bemutatunk egy-egy fontos II. pilléres intézkedést, melyek során kitérünk az intézkedési célokra, a jogosultsági kritériumokra, a várható értékelési szempontokra, a várható forrásokra, támogatási összegekre és arányokra.

Amennyiben a jövőben beruházást tervez, akkor kövesse weboldalunkat, iratkozzon fel hírlevelünkre, kövessen be minket a facebookon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063656255770

forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kozos-agrarpolitika/105258-online-elerheto-magyarorszag-elfogadott-kozos-agrarpolitika-strategia-terve

forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-kap-strategiai-terve-2023-2027

forrás: Nagy Attila: Beruházási támogatások 2023-tól – a KAP Stratégiai Terv II. pilléres támogatásai kapcsán élesedő újdonságok, változások