EMVA – Tanácsadó

Mezőgazdasági termelők tevékenységének diverzifikációja

A következő hetekben bemutatjuk a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedéseit, különösen a II. pilléres támogatásokat, elsőként a mezőgazdasági beruházások támogatását részletezzük mert ez az egyik legnagyobb kerettel rendelkező intézkedése lesz 2023-tól!

Intézkedés neve: Mezőgazdasági termelők tevékenységének diverzifikációja

Forrás

KAP stratégiai terv – 2021. évi jelentés, 1055-1059 oldal.

Előzmények

Az intézkedés már előző programban is benne volt, olyan felhívások tartoztak az intézkedés alá, mint pl. a turizmus fejlesztés, lovas létesítmények fejlesztése.

Az új intézkedés célja:

A vidéki térségekben működő mezőgazdasági termelők vagy erdőgazdálkodók induló, vagy már működő nem mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási tevékenységeinek beindításával és továbbfejlesztésével megteremthető a gazdasági több lábon állás. A beavatkozás keretében azon tevékenységek támogathatóak, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodó tevékenységhez. A beavatkozás a nem mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodó termelő és szolgáltató tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházásokat támogatja.

Várható értékelési kritériumok

– Üzleti terv minősége

– Szakmai végzettség

– Igazolható szakmai tapasztalat

– Környezet-, klímavédelmi és adaptációs szempontok érvényesítése

– Térségi szempont

– Társadalmi vállalkozások a pontozás során előnyben részesülnek

– Minőségi, vagy minősítési rendszerben való részvétel

– Foglalkoztatás

– Fiatal gazdák vagy induló fiatalerdőgazdálkodó vállalkozók a pontozás során előnyben részesülnek

– A támogatást igénylő nő

Jogosultsági feltételek

– Működő mezőgazdasági üzem vagy bejegyzett erdőgazdálkodó

– Támogatási kérelem benyújtásakor 40%-ot meghaladó mezőgazdasági és erdőgazdálkodási árbevétel

– Vidéki térségben megvalósuló projekt

Jogosultsági kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termelők:

– Természetes személyek

– Jogi személyiségű vállalkozások

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

a) Épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

b) Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve.

d) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át. Új földterület vásárlására a beruházás max. 10%-a számolható el.

f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás.

Kizárólag azon költségek támogathatók, amelyek a kedvezményezettnél legkorábban 2023.01.01-én, illetve legkésőbb 2029.12.31-én merülnek fel.

Kötelezettségvállalások:

– A nem mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási tevékenységből származó árbevétel nő

– A pályázat tárgyát képező projekthez köthető, nem mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási tevékenységből származó árbevételnek a kötelezettségvállalási időszak végére a projekt összköltségének legalább 10%-át el kell érnie

– Legfeljebb 5 évig terjedő fenntartási kötelezettség

Támogatás formája, aránya és összegei

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Költség alapú elszámolás.

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 65%-a.

Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében az alaptámogatáshoz képest 5%-kal megemelt támogatás intenzitás adható.

Az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg: 500.000 EUR.

Az elkövetkező hetekben minden héten bemutatunk egy-egy fontos II. pilléres intézkedést, melyek során kitérünk az intézkedési célokra, a jogosultsági kritériumokra, a várható értékelési szempontokra, a várható forrásokra, támogatási összegekre és arányokra.

Amennyiben a jövőben beruházást tervez, akkor kövesse weboldalunkat, iratkozzon fel hírlevelünkre, kövessen be minket a facebookon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063656255770

forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kozos-agrarpolitika/105258-online-elerheto-magyarorszag-elfogadott-kozos-agrarpolitika-strategia-terve

forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-kap-strategiai-terve-2023-2027

forrás: Nagy Attila: Beruházási támogatások 2023-tól – a KAP Stratégiai Terv II. pilléres támogatásai kapcsán élesedő újdonságok, változások