EMVA – Tanácsadó

Módosult 17 VP konstrukcióhoz tartozó Felhívás a létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek tekintetében

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a közleményben felsorolt tizenhét felhívás tekintetében a létszámtartásra vonatkozó kötelezettség az alábbiak szerint módosult:

„Amennyiben a támogatást igénylő munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot”

A Felhívásokkal párhuzamosan a Támogatói Okiratok és a vonatkozó Jogkövetkezmények mellékletek is módosultak.

Fentiek szerinti tartalommal a Vidékfejlesztési Program alábbi felhívásai kerültek kiegészítésre:

1. VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

2. VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – üveg és fóliaházak létesítése

3. VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

4. VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

5. VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

6. VP5-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése

7. VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése

8. VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

9. VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése

10. VP2-4.1.1.4-16 Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése

11. VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése

12. VP5-4.1.1.6-15 Trágyatároló építése és korszerűsítése

13. VP2-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

14. VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és tisztító építése, korszerűsítése

15. VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

16. VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

17. VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

Forrás: www.palyazat.gov.hu