EMVA – Tanácsadó

Módosult a Kertészet korszerűsítése - gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése című felhívás dokumentációja

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése” című (VP2-4.1.3.3-16 kódszámú) felhívás.

A felhívásban az alábbi módosítások történtek:

Megemelkedett a felhívás keretében igényelhető maximális támogatási összeg. (Egyéni projekt: 100 millió Ft, kollektív projekt: 150 millió Ft.)

– Módosult a felhívás 3.2.1. C). 9 pontja, vagyis az ültetvénytelepítéshez kapcsolódóan a telepítési terv benyújtásának szabályozása:

  • Az 1. mellékletben meghatározott növények esetében szükséges benyújtani továbbra is a talajvédelmi- vagy öntözési  talajvédelmi tervet.
  • A 2. mellékletben meghatározott növények esetében talajvédelmi- vagy öntözési  talajvédelmi benyújtása a továbbiakban nem szükséges.

 

– Módosult a felhívás 3.4.2. pontja (A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek). Rögzítésre került, hogy tulajdonosi hozzájárulás csak abban esetben szükséges amennyiben a földhasználati jogot biztosító szerződés valamely rendelkezése azt szükségessé teszi, vagy egyébként tiltja a támogatott tevékenység megvalósítását, vagy az ingatlan-nyilvántartásban olyan bejegyezett jog, vagy feljegyzett tény szerepel, mely érinti az ingatlan használatát, hasznosítását.

– Módosult a felhívás 4.2. pontja (Támogatásban nem részesíthetők köre). Törlésre került a következő korlátozás: „aki, vagy amely a jelen – VP2-4.1.3.3-16 kódszámú – Felhívás keretében már részesült támogatásban.”

– Változott a felhívás 4.3 pontja (A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja). A kérelmek benyújtásának szakaszolása kiegészült egy új szakaszhatárral (2018. január 31.).

Módosult a felhívás 5.3 pontja (A támogatás mértéke, összege). A kedvezményezett – eltérő szakaszokban benyújtott – több kérelem alapján is jogosult immár támogatás elnyerésére, de az elnyert támogatás együttes összege nem haladhatja meg a felhívás 5.3.1. pontjában szereplő, az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg maximális értékét, amely egyéni projekt esetén maximum 100 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

– Módosult a felhívás 6. pontja ( A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája):

  • 9. pont: A „nagykereskedelmi” jelző törlésre került, így a szaporítóanyag (mag/dugvány) kiskereskedelemben is beszerezhető. A telepítéshez továbbra is legalább standard minősítésű szaporítóanyag használható fel, amelyről az igazolást legkésőbb az első kifizetési kérelemhez kell benyújtani.
  • A 25. sz. lábjegyzet törlése került, a lábjegyzet korábbi tartalmát a jövőben a felhívás 3.2.1. C). 9 pontja szabályozza.

A felhíváshoz tartozó Fogalomjegyzékben módosult a Fiatal mezőgazdasági termelő fogalma.

A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

Forrás: www.palyazat.gov.hu