EMVA – Tanácsadó

Módosult a „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című felhívás dokumentációja

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című (VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    A 3.1.2.1. (Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek) fejezet módosulása alapján támogatott tevékenységgé válik meglévő és használatban lévő épületek, építmények elbontását követően energiahatékonyabb, új épületek, építmények építése. Az új támogatott tevékenységgel kapcsolatban a felhívás több érintett pontja is módosul:
a.    3.1.1.1. (Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek) fejezet,
b.    3.4.1.1. (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet III. 1 pontja,
c.    3.4.1.1. (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet III. 1 pontja kiegészült egy új, E) ponttal, amely a meglévő építmények elbontása és új, energiahatékonyabb építmények kivitelezése esetén alkalmazandó előírásokat tartalmazza.
2.     A 3.4.1.1 (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet II.1 pontjából törlésre került a nem engedélyköteles építési tevékenységekre vonatkozó előírás.
3.    A 3.4.1.1 (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet II. 2. pontjában a korábban alkalmazott „helyrajzi számon” kifejezés helyett „telephely” kifejezést tartalmazza a felhívás.
4.    A  3.4.1.1 (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet IV. 6. pontja törlésre került.
5.    A 3.6.2. (A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek) fejezet előírása pontosításra került.
6.    A 4.1. (Támogatást igénylők köre) fejezet kiegészítésre került: a módosítás értelmében a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint is igazolhatják a jogosultsági feltételek teljesítését.
a.    6.1. (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek) fejezet 1 és 2. pontjai kiegészültek.
7.    A  4.4.2. (Kiválasztási kritériumok) fejezetet 3.1.5. és 3.2.4. (15%-ot meghaladó fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése) alpontjaiban pontosítás történt (50 %-os vagy azt meghaladó).
8.    Az 5.6. (Az elszámolhatóság további feltételei) fejezetben az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra való áttérésre vonatkozóan határoz meg új előírásokat a felhívás.
9.    A felhívásban egységesen módosításra került a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre, továbbá a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások is átvezetésre kerültek.
A fenti módosításokkal összhangban módosul a Támogatói Okirat is.

Forrás: www.palyazat.gov.hu