EMVA – Tanácsadó

Módosult a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című (VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent, „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című (VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás dokumentációja

Az Irányító Hatóság ezúton hívja fel a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:

1.  Kiegészítésre került a felhívás 4.2. fejezetének b) pontja. A kiegészítés értelmében

adott célterület kapcsán eltérő szakaszokban benyújtott és különböző megvalósítási helyekre vonatkozó több kérelem alapján is részesülhet támogatásban ugyanazon támogatást igénylő.

2.    A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel kiegészült a felhívás 7. fejezete.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás Támogató Okiratának módosulásai a következőket érinti:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása által érintett „Közbeszerzési tájékoztatás” alcímet, melynek részletei megismerhetőek „Az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Vidékfejlesztési Programot érintő 2018. november 28-i módosításairól” tárgyú 2018. december 12. napján megjelent Irányító Hatósági közleményében.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu