EMVA – Tanácsadó

Módosult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című (VP6-6.4.1.-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1. Az intézményrendszerben bekövetkezett változás miatt kiegészítésre és frissítésre került a felhívás a 4. számú bevezető oldalon és az 1.3. A támogatás háttere című pontjában.

2. Kiegészítésre került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című fejezet, II. alfejezetének 9. számú pontja: az akadálymentesítést is érintő tervdokumentációk kapcsán a foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó, és/vagy rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő által kiadott nyilatkozat fogadható el.

3. Módosult a felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei című fejezet 2. számú A felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának vége című pontja:

„Jelen Felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolásra. Amennyiben a kedvezményezett a Támogatói Okirat hatálybalépését követően az egyszeri elszámolást választja, haladéktalanul köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak. Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra, illetve többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása. Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.”
A felhívásban egységesen módosításra került a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai az alábbi szerint alakultak:
A felhívás fentiekben olvasható változásai miatt egyértelműsítésre és kiegészítésre került a Támogatói Okirat című dokumentum.

Forrás: www.palyazat.gov.hu