EMVA – Tanácsadó

Nagy változás jöhet a támogatásból megvalósuló projektek életében

2015. évi CXLIII. törvény módosítás

A Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes által 2018.11.06-án benyújtott közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvény javaslat értelmében a Kbt. 5. § (3) bekezdés a következőképpen változik:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltak mellett a vissza nem térítendő támogatásból – ide nem értve a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásokat – megvalósuló beszerzés
vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy – az egyházi jogi személyek kivételével –, amelynek beszerzését
szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetén legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt elérő összegben, építési beruházás esetén legalább háromszázmillió forint
összegben az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés
a) a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendelet szerinti támogatásból,
b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,
c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
e) vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból valósul meg.”

Egyszerűsítve, míg korábban főszabály szerint 40 millió forint vissza nem térítendő támogatási összeg esetén közbeszerzési kötelezettsége volt a pályázónak, a törvény javaslat elfogadása esetén ez a projekt tárgyának függvényében árubeszerzésre és szolgáltatás nyújtása esetén 68 655 860 Ft (kivéve a Kbt. 3 melléklet szerinti szolgáltatások) építési beruházás esetén legalább 300.000.000 Ft támogatás elérésekor kell közbeszerzési kötelezettséggel számolni a kedvezményezettnek.