EMVA – Tanácsadó

Pályázati lehetőségek az agrárium generációs megújulásának támogatására

A 2023-27-es időszakban összesen 5 olyan támogatási konstrukció várható, amelyek segíthetik az agrárium generációs megújulását. Mutatjuk, ki és mire pályázhat majd (a tervek szerint).

A KAP Stratégiai Tervben I. és II. pillérében összesen öt generációs megújulást közvetlenül szolgáló beavatkozást terveztek, a jelenlegi időszakhoz képest háromszoros forráskerettel (több mint 100 milliárd forint).

A kiválasztási kritériumokon és a támogatásintenzitáson keresztül minden egyéb mezőgazdasági üzem fejlesztését szolgáló beruházási intézkedés esetében is előnyben részesítik a fiatal gazdákat.

Fontos lépés lesz a 2022-ben a Vidékfejlesztési Program keretében tervezett bemutatóüzem fejlesztési pályázat, amely a közép- és felsőfokú agrárképző intézmények tangazdaságainak digitalizációját célozza.

Tervezett támogatási célok az I. pillérben

 • Lehetőséget biztosítanak a 2023 előtt induló fiatal gazdák számára az ötéves támogatási időszak teljes kihasználására az új, kedvezőbb feltételek mellett.
 • 2023-tól a korábbi 1% helyett a közvetlen támogatások 1,4%-át fordítják az I. pillérből a fiatal gazdák induló területalapú támogatására, ami évi 18 690 804 EUR/év összeget jelent.
 • Az emelt forráskeret egyaránt lehetőséget ad a fajlagos támogatás 67-ről 157 EUR/ha összegre, valamint a területkorlát 90-ről 300 hektárra történő emelésére.
 • A szakképzettség terén mutatkozó hiányosságok kezelése érdekében az I. pillérben is lesz egy minimálisan elvárt releváns mezőgazdasági képzettségi küszöb és/vagy mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó feltétel.
 • Tekintettel arra, hogy a fiatal gazdák rendelkezésére álló terület az első kérelem benyújtásakor átlagosan 15 hektár körül alakul, ezért a redisztributív támogatás kis és közepes méretű gazdaságok támogatását emelő hatása révén a fiatal gazdák átlagos támogatási szintje azon beavatkozás révén is emelkedhet.

Támogatási konstrukció: Fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott kiegészítő jövedelemtámogatás, melynek teljes keretösszege 2023 és 2027 között 34,1 milliárd forint, 594 ezer hektárra vonatkoztatva (tervezett).

Tervezett támogatási célok a II. pillérben

Generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásával

Keretösszeg (2023-2027): 39,7 milliárd forint

Jogosultsági kritériumok: legalább 18 és legfeljebb 40 éves természetes személy, aki államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik, legfeljebb 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet vezet, legalább 10.000 STÉ értékű, de legfeljebb 50.000 STÉ értékű mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezik.

Mezőgazdasági tevékenységet a pályázat benyújtásától számított 5 évnél nem régebben főtevékenységként végző jogi személy esetén kritériumok: a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonosa legalább 18 és legfeljebb 40 éves, a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonosa államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik, a jogi személy legalább 10.000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy ügyvezetője és tulajdonosa együttesen legfeljebb 50.000 STÉ értékű üzemmérettel rendelkezik.

A támogatás maximális mértéke 100.000 euró lehet: vissza nem térítendő átalánytámogatás 40.000 EUR + kötelező beruházás 5 éven belül, minimum 30 000 EUR értékben, számlás elszámolással.

Generációs megújulás gazdaságátvevő támogatásával

Keretösszeg (2023-2027): 22 milliárd forint

Jogosultsági kritériumok: a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos gazdaságátadási szerződés, üzleti terv megléte, az átvevő legyen legalább 15 évvel fiatalabb az átadónál, az átadandó mezőgazdasági üzem minimum 10 000 euró STÉ üzemmérettel, vagy 10 000 euró árbevétellel rendelkezik, a gazdaság átvevője esetében szakirányú végzettség.

Vissza nem térítendő átalánytámogatás. Az odaítélhető támogatása objektív kritériumok alapján differenciálható. Az átvevő esetében a támogatási összegek:

 • 10 000 – 50 000 EUR STÉ között 40 000 EUR
 • 50 000 – 100 000 EUR STÉ között 70 000 EUR
 • 100 000 EUR STÉ fölött 100 000 EUR

Generációs megújulás, gazdaságátadási együttműködés

Keretösszeg (2023-2027): 10 milliárd forint

Jogosultsági kritériumok: legalább két fő együttműködésén alapuló gazdaságátadás, amelyben teljesülnek az alábbiak.

 • Az együttműködő felek rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos gazdaságátadási szerződéssel.
 • Üzleti terv.
 • A gazdaság átadója a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, vagy azt legfeljebb 5 év múlva betöltő természetes személy.
 • Az átadó gazdálkodó élethivatásszerűen, a gazdaság átadását megelőző 10 év alatt folyamatosan mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat.
 • Az átadott gazdaságméret legalább 10 000 EUR STÉ méretű.
 • A gazdaság átvevője esetében szakirányú végzettség.
 • A gazdaság átvevője legfeljebb 55 éves.

A beavatkozás keretében kizárólag a gazdaságátadásban résztvevő gazdaság-átadó mezőgazdasági termelők támogathatóak, aki elérték, vagy a művelet befejezésének idejére elérik a nemzeti jogszabályoknak megfelelően meghatározott nyugdíjkorhatárt.

A beavatkozás alapján meghatározott gazdaságátadó esetében a támogatási összegek:

 • 10 000 – 50 000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 50 000 EUR
 • 50 000 – 100 000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 60 000 EUR
 • 100 000 EUR STÉ fölött átadott gazdaságméret 70 000 EUR

Generációs megújulás induló vidéki és fiatal erdőgazdálkodó vállalkozók támogatásával

Keretösszeg (2023-2027): 7 milliárd forint

Forrás: www.agroinform.hu