EMVA – Tanácsadó

Több vidékfejlesztési pályázati felhívás dokumentációja módosult

Egyrészt, módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című (VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Általános elvárások fejezet 3.2.1. B) 4. pontja módosul: rögzítésre került, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot szükséges benyújtani, továbbá, ha a támogatást igénylő a megvalósítandó projekt tekintetében rendelkezik jogerős vízjogi engedéllyel, akkor ezt kell benyújtania a támogatási kérelemmel egyidejűleg.

– A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek fejezet 6.17. pontjában meghatározásra került, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor milyen igazoló dokumentum csatolása szükséges.

– A felhívás 3. számú melléklete (Fogalomtár) kiegészült a vízjogi engedély fogalmával.

Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a felhíváshoz kapcsolódó Támogatói Okirat is.

 

Másrészt, módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

– Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet 3.4.1.1. B) 5. és 6. pontjában került meghatározásra a projekt keretében – tevékenységenként – benyújtandó vízjogi engedély típusa, ill. a vízjogi engedély iránti eljárás megindításának igazolása.

– A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek fejezet 6.6. pontjában meghatározásra került, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor milyen igazoló dokumentum csatolása szükséges.

– A felhívás 3. számú melléklete (Fogalomtár)  kiegészült a vízjogi engedély fogalmával.

Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a felhíváshoz kapcsolódó Támogatói Okirat is.

 

Végül pedig módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Általános elvárások fejezet 3.2.1. B) 2. és 3. pontjában került meghatározásra a projekt keretében – tevékenységenként – benyújtandó vízjogi engedély típusa, ill. a vízjogi engedély iránti eljárás megindításának igazolása.

– A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek fejezet 6.19. pontjában meghatározásra került, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor milyen igazoló dokumentum csatolása szükséges.

– A felhívás 4. számú mellékletében a Telepítésre ajánlott (preferált) fajták jegyzékében szereplő Gála fajtakörhöz tartozó fajták törlésre kerültek, a Gála fajtakörhöz tartozó fajták a ’Gála és klónjai’  megnevezés szerint szerepelnek a mellékletben.

– A felhívás 6. számú melléklete (Fogalomtár) kiegészült a vízjogi engedély fogalmával.

Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a felhíváshoz kapcsolódó Támogatói Okirat is.

Forrás: www.palyazat.gov.hu