EMVA – Tanácsadó

Uniós áldás az átcsoportosításokra

Nem változtat a már megjelent pályázati felhívások keretösszegén, hogy az Európai Bizottság idén június 30-án jóváhagyta a Vidékfejlesztési program (VP) 2016-os módosítását – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Miniszterelnökség. Ezeket ugyanis már a VP-módosítás szerinti keretösszegekben ismerhették meg a gazdálkodók. A módosítás alapja, hogy az uniós jogszabályoknak megfelelően a tagállamok évente egyszer változtathatnak programjukon, és a módosítás benyújtásának napjától alkalmazhatják a változásokat. Az Európai Bizottság azzal, hogy jóváhagyta a program módosítását, elfogadta a korábban kezdeményezett változásokat.

A Miniszterelnökség által végrehajtott programmódosítást széles körű szakmai egyeztetések előzték meg – hangsúlyozta a tárca. Ezeket az ágazati szakmai szervezetek mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, a Földművelésügyi Minisztériummal és a Magyar Államkincstárral folytatták le.

A módosítások közül lényeges, hogy az energiahatékonysági fókuszterületről mintegy 15 milliárd forintot csoportosítottak át a szerkezetátalakításra és a versenyképesség növelésére irányuló fókuszterületre. A tárca kiemelte, hogy ebben az esetben nem egyik felhívásról a másikra történt az átcsoportosítás, hanem az adott felhívásokon belül a fókuszterületek közötti összegkeret felosztása változott.

Mivel a Miniszterelnökség a nagy összegű igényekre való tekintettel megnövelte a második körös agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (AKG) forráskeretét, ez a keretmódosítás a VP módosításában is megjelent. Ennek megfelelően mintegy 68 milliárd forint összegben 3900 kérelem, vagyis a jogosult kérelmek 92 százaléka részesült pozitív támogatási döntésben. A természeti hátránnyal érintett területek 13 milliárd forintos forrását átcsoportosították az AKG-ra, ezért ezt a jogcímet 2018-tól nem lehet igénybe venni.

A várhatóan magas összegű igényekre való tekintettel a Miniszterelnökség döntött a borászati ágazat fejlesztéseinek támogatására elkülönített 20 milliárd forintos keretösszeg megemeléséről is. A VP módosításában már ez az intézkedés is szerepelt, tehát a borászati intézkedés forráskerete duplájára, 40 milliárd forintra növekedett.

A Miniszterelnökség úgy ítélte meg, hogy a „bemutató üzemi programok” intézkedés esetében a program elindítása aránytalanul nagy költséget jelentett volna ahhoz képest, amekkora előnyt biztosítana ágazati szinten, ezért az 1 milliárd forintos forráskeretet többek között erdősítésre, agrár-környezetgazdálkodásra, illetve kertészeti fejlesztésekre csoportosították át.

Szakmai indokokkal magyarázta a Miniszterelnökség, hogy az erdő-környezetvédelmi kifizetések intézkedésből három célterületet is töröltek. Ezek a „véghasználat elhalasztása”, a „véghasználat után facsoportok visszahagyása” és a „holtfa visszahagyása”. A felhívás keretösszege nem változott. Mivel idén januárban a korábbi kifizető ügynökség, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jogutódlással megszűnt, ezért emiatt technikai módosításokra is szükség volt.

A Miniszterelnökség kiemelte, hogy az idén is kezdeményezi a Vidékfejlesztési program módosítását, elsősorban annak érdekében, hogy a lehető legtöbb beruházási igény mögé, ahol jelentős túligénylés mutatkozott a pályázók részéről, forrásokat csoportosítson át. Ezen már dolgoznak a tárca munkatársai.

Forrás:vg.hu