EMVA – Tanácsadó

Vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági öntözési közösségek támogatása

A következő hetekben bemutatjuk a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedéseit, különösen a II. pilléres támogatásokat, elsőként a mezőgazdasági beruházások támogatását részletezzük mert ez az egyik legnagyobb kerettel rendelkező intézkedése lesz 2023-tól!

Intézkedés neve: Vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági öntözési közösségek támogatása

Forrás

KAP stratégiai terv – 2021. évi jelentés, 1176-1180 oldal.

Előzmények

Az intézkedés már előző programban is benne volt, viszont most nagyobb hangsúlyt kap.

Az új intézkedés célja:

Az együttműködés alapú beavatkozások célja az agrárium és a helyi közösségek tagjainak ösztönzése a közös cselekvésre. Tekintettel a magyar mezőgazdaság strukturális helyzetére és a közeli, valamint távolabbi jövőben formálódó kihívásokra, a fenntartható mezőgazdaság megvalósulásában a gazdálkodói együttműködéseknek kiemelkedően fontos szerepe van. Tapasztalatok sora azt mutatja ugyanakkor, hogy a gazdálkodókban az együttműködésre való készség szintje rendkívül alacsony ma Magyarországon. Éppen ezért minden eszközzel segíteni kell, hogy az együttműködési hajlandóság erősödjön.

A magyar agrárágazat szereplői közötti alacsony fokú együttműködési és innovációs készségek számos módon akadályozzák a versenyképesebb, erőforrás-hatékonyabb vagy a környezeti feltételekhez alkalmazkodóbb, összehangolt gazdálkodási struktúrák fejlődését. Ezért különösen fontosnak tartjuk az együttműködés alapú támogatások nyújtását az agrárium szereplőinek ösztönzése érdekében.

Az együttműködéseknek részét képezhetik az együttműködésben résztvevők beruházásai, amelyek nem külön beruházások, hanem közösen létrehozott beruházások, amelyek máshol nem támogathatóak.

Jelen beavatkozás keretében önkéntes együttműködések, öntözési közösségek működésének támogatása a cél. Az együttműködésnek köszönhetően a mezőgazdasági termelés hatékonysága és biztonsága nő, és hozzájárul az öntözéses gazdálkodás terjedéséhez. A rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb felhasználását eredményezi, ha azt az öntözni kívánó gazdák közösen, együttműködve használják fel, továbbá az öntözéshez szükséges infrastruktúrát együtt hozzák létre és együtt üzemeltetik, illetve együtt teszik meg az első lépéseket a beruházások létrejöttének érdekében. Az együttműködésnek köszönhetően a mezőgazdasági termelés hatékonysága és biztonsága nő, és hozzájárul az öntözéses gazdálkodás terjedéséhez.

Egy nagyobb területet lefedő öntözésfejlesztési beruházás a kistermelői méreteket jóval meghaladó nagyságrendű, hosszútávú tervezést és elköteleződést igényel, ezért ez jellemzően közösségi beruházás keretében tud hatékonyan megvalósulni. A termelői együttműködés elősegítése, koordinációja kiemelten fontos, valamint az öntözési közösség területein a víz- és energiafelhasználás is hatékonyabb, ha a tagok a nagyobb területet egy vízelosztórendszeren keresztül víztakarékos öntözőberendezéssel összehangoltan, együttműködésben öntözik.

Az öntözéses gazdálkodás nagy beruházási igénnyel és jelentős üzemeltetési költségekkel jár együtt, de nagyobb területen jobban megéri a tevékenységet folytatni, csökkennek a fajlagos költségek, csökkenek a veszteségek, a munkaszervezés hatékonyabbá válik. Ezek a tényezők mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az öntözési közösségek területein a rendelkezésre álló vízkészlet optimálisabban kerüljön felhasználásra. A célzott, precíziós öntözéses módszerek elterjesztése – amelyben a vízmennyiség pontosan mérhető, az elszivárgás és a kimosódás csökkenthető, a táblán belüli vízstressz (túlöntözés) elkerülhető – szintén hozzájárul a vízfelhasználás hatékonyság növeléséhez. A közösségek által végrehajtott ilyen jellegű, nagy forrásigényű, jelen beavatkozás alapján támogatással előkészített beruházások alapvetően járulnak hozzá a vízkészletek hatékony használatához. Az öntözési közösségek támogatása víztakarékos öntözési technológiák bevezetését, az öntözőrendszerek vízfelhasználásának optimalizálását, a víztakarékos öntözési infrastruktúra és a kapcsolódó műtárgyak fejlesztését, és optimális üzemeltetését, fenntartását, energiatakarékos öntözési technológiák bevezetését, valamint az öntözőrendszerek energiafelhasználásának optimalizálását is elősegíti. Mindezek alapján a beavatkozás hozzájárul a vízfelhasználás hatékonyságának növeléséhez, a lokális vízfelhasználás és hasznosítás fenntarthatóságához.

Kizárólag új együttműködések és már létező együttműködések új tevékenységi támogathatók.

A beavatkozás a külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján elismert öntözési közösségek projekt-előkészítési és működési tevékenységeit kívánja támogatni. A beavatkozás segítségével előkészített és a program keretében támogatott öntözésfejlesztési beruházásoknak meg kell felelniük a Rendelet 74. cikke szerinti valamennyi előírásnak.

A kiválasztási szempontok megállapítására irányadó elvek, amelyek részben is alkalmazhatók: Projektterv tartalma és minősége, amelyben értékelése kerülnek az alábbiak:

  • Az együttműködések résztvevőinek szakmai tapasztalata
  • Környezet-, klímavédelmi, tájgazdálkodási és adaptációs szempontok érvényesítése (pl. környezetterhelési szempontból releváns input-hatékonyság javítása, egységnyi szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése; újrafelhasználás vagy újrahasznosítás alkalmazása, ökológiai gazdálkodás folytatása)
  • Az öntözési közösség összetétele (pl.: mezőgazdasági termelők vagy fiatal gazdák száma)
  • Vízfelhasználás hatékonyságának növelése
  • Előnyben részesülnek az alternatív és fenntartható technológiákat alkalmazó közösségek pl: aszálytűrő növények, vagy korszerű öntözéstechnológia alkalmazása

Jogosultsági kritériumok:

  • Projektterv készítése.
  • Az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert öntözési közösség.
  • Az öntözési közösségek tagjainak figyelembe kell venni az SPR rendelet 74. cikkében foglaltakat
  • A Stratégiai Terv Rendelet 77. cikkének 2. bekezdése alapján csak az együttműködések új formáinak nyújtható támogatás, ide értve a már létező együttműködéseket új tevékenység kezdése esetén. – 2021/2115 (EU)

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

• az együttműködést kialakító csoport létrehozásához, fenntartásához kapcsolódó költségek, ide értve a működési költségeket is,

• együttműködési, tervezési, projekt előkészítési és projekt-menedzsment tevékenységek költségei

• a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei,

• egyéb adminisztrációs költségek

Az egy projektre adható maximális támogatási összeg: 500.000 EUR

Az elkövetkező hetekben minden héten bemutatunk egy-egy fontos II. pilléres intézkedést, melyek során kitérünk az intézkedési célokra, a jogosultsági kritériumokra, a várható értékelési szempontokra, a várható forrásokra, támogatási összegekre és arányokra.

Amennyiben a jövőben beruházást tervez, akkor kövesse weboldalunkat, iratkozzon fel hírlevelünkre, kövessen be minket a facebookon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063656255770

forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kozos-agrarpolitika/105258-online-elerheto-magyarorszag-elfogadott-kozos-agrarpolitika-strategia-terve

forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-kap-strategiai-terve-2023-2027

forrás: Nagy Attila: Beruházási támogatások 2023-tól – a KAP Stratégiai Terv II. pilléres támogatásai kapcsán élesedő újdonságok, változások